Jan

"Al sinds mijn vroege jeugd ben ik geïnteresseerd in verhalen. Ik struinde boekenmarkten af op zoek naar verhalenbundels. Vooral spiegelverhalen - verhalen die je als het ware een spiegel voorhouden - trokken mijn aandacht. Ook was ik altijd benieuwd naar verhalen van mensen; mensen zitten namelijk vol met verhalen. 

Na mijn opleiding tot jeugdwerker heb ik theologie gestudeerd. Ook daarin draait het om verhalen van mensen: welke verhalen kunnen helpend en helend zijn? Na een ernstige ziekte heb ik een bezinningstocht in de Sinaï woestijn gemaakt. Wat wilde en kon ik nog? En daar ontdekte ik opnieuw de verhalen, maar nu als verteller. Bij terugkomst in Nederland ben ik direct op zoek gegaan naar een opleiding. En die vond ik bij de Nationale Vertelschool, waar ik ook Edgar ontmoette.
Voor mij zijn verhalen als vriendelijke spiegels, met een glimlach en een traan. Ze bevatten vaak mooie levenswijsheden. Niet belerend of bevoogdend. En toch kun je er iets van leren en van opsteken als je in de spiegel durft te kijken. Prachtig toch?

De verhalen die ik vertel roepen bij anderen beelden op, en daarnaast maak ik ook beelden in steen en hout. Het beeldhouwen is voor mij heerlijk ontspannend om te doen"

Edgar

"Als kind was ik een dromer. In de klas kon ik de anderen compleet vergeten, meegevoerd door mijn eigen gedachten of ik verdween al lezend in de wereld van kapitein Rob en Eric de Noorman. Toen ik groot en hbo-docent was geworden, merkte ik hoe heerlijk ik het vond om voor een groep te staan. En in maart 2013 gaf ik mij op voor een cursus verhalen vertellen bij de Vertelacademie. Tijdens één van de eerste oefeningen werd er muziek gedraaid met als opdracht om daar beelden bij te laten ontstaan. Ik weet nog goed dat ik dacht: wat heerlijk dat dit zo kan! Ik deed onmiddellijk daarna een opleiding tot verhalenverteller bij de Nationale vertelschool. Daar werden Jan en ik vrienden en na ons afstuderen organiseerden we nog datzelfde jaar onze eerste verhalenvoorstelling. Sindsdien breiden wij ieder jaar ons repertoire uit.

Het vertellen van verhalen is voor mij de perfecte verbinding tussen de binnenwereld en de buitenwereld, en het persoonlijke en het universele. In de verhalen kan ik zelf verdwijnen, maar ook mijn toehoorders meenemen. De magie ontstaat in de verbinding met het publiek, het verhaal dat verteld wil worden en de verteller. Een veelheid aan individuen, waarbij ieder individu iets anders meeneemt uit het verhaal, maar die gezamenlijk met elkaar op reis zijn gegaan. Net zoals wij mensen op onze weg door het leven, ieder onze eigen weg zoeken, maar toch vooral reisgenoten zijn op deze tocht."

Jacqueline

"Al direct vanaf de kennismaking met Jan en Edgar in 2017, wist ik dat de klanken en muziek waaraan ik uiting geef, de woorden die de verhalenvertellers spreken, ondersteunen en de luisteraar deze op een nog dieper niveau laten ervaren.

Telkens stem ik af op het moment waarop de woorden, de zinnen en de verhalen zich ontvouwen. De intonatie, de symboliek van het verhaal, dat wat met het verhaal meeklinkt maar niet letterlijk uitgesproken wordt, de wederkerigheid met het luisterende publiek. Dit alles krijgt door de schijnbaar eenvoudige klanken en harmonieën die ik improviseer op piano, gitaar of snaarinstrumenten, nog meer diepgang, om bij de luisteraar een grotere beleving mogelijk te maken.

Ik ben docerend en uitvoerend musicus en muziektherapeute. Vanuit mijn bedrijf Vrije Klanken, adviseer, begeleid en inspireer ik mensen op het gebied van innerlijke groei door middel van het prachtige en krachtige middel dat muziek is. Zie voor meer informatie: www.vrijeklanken.nl"